Włókno stalowe

Włókna stalowe KONRAD dodawane do betonu stanowią element zbrojenia betonu.

Zastosowanie:
Włókno stalowe KONRAD przeznaczone jest do mikrozbrojenia betonu. Może być stosowane jako jednorodne zbrojenie rozproszone, w szczególności w betonach przeznaczonych do wykonywania podłóg przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów prefabrykowanych.

Właściwości:

  • Wytrzymałość na rozciąganie / moduł sprężystości
  • Wpływ na konsystencję (urabialność) mieszanki betonowej
  • Wpływ na wytrzymałość betonu

Rodzaj materiału:
Drut okrągły, ciągniony na zimno, goły, o średnicy nominalnej 1,0 mm ze stali niskowęglowej (poniżej 0,1% C) zgodny z PN-67/M-80026 i PN-72/M-80001

Wymiary:
Średnica 1,0 mm ± 10%
Długość 50 mm ± 10%

Odporność na przeginanie:
≥ 7 PN-ISO 7801:1996

Liczba przegięć, po których na powierzchni włókna nie występują pęknięcia ani naderwania.

Zużycie:
W zależności od projektowanych właściwości betonu, włókna stalowe KONRAD 50/1,0 mogą być dodawane w ilości od 20 – 40 kg/m³ betonu.

Sposób stosowania:
Dodawać bezpośrednio do mieszalnika maszyny mieszającej, lub na budowie bezpośrednio do betonomieszarki. Czas mieszania: ok. 2 min/m³ mieszanki betonowej.