Słupek pośredni

Słupek pośredni to taki, który tworzy ogrodzenie na całej długości i nie posiada podpór. Jego zadaniem jest całościowe wzmocnienie ogrodzenia. Jest to słupek o średniej grubości (ø42mm). Przyjmuje się, że ogrodzenia o wysokości do 1,5m należy montować na słupkach pośrednich, których długość jest o przynajmniej 0,5m większa niż wysokość siatki.