Słupek podporowy

Słupki podporowe wykonane są z najwęższych profili. Ich zadaniem jest wzmocnienie słupków narożnych, aby zapobiec ich wyginaniu. Do jednego słupka narożnikowego oraz stabilizującego stosuje się 2 słupki podporowe. Do słupka początkowego natomiast stosuje się jeden słupek podporowy.

Słupek podporowy powinien zawsze być tej samej długości co słupek, który będzie on podpierał. Wówczas, gdy słupek podporowy ustawiony zostanie pod kątem 45o, sięgał on będzie do 2/3 wysokości podpieranego słupka.