Słupek początkowy

Słupek początkowy, znajduje się na krawędzi ogrodzenia. Ogrodzenie od niego się zaczyna lub na nim kończy (np. przy bramie. furtce). Składa się on z jednego słupka narożnego wspieranego przez jeden słupek podporowy, pochylony w kierunku ogrodzenia.