EKOGROSZEK SKARBEK

Na rynku pojawił się nowy produkt – ekogroszek SKARBEK, którego producentem są kopalnie „Bobrek” i „Piekary” należące do spółki Węglokoks Kraj, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks.

Parametry:

  • Uziarnienie: 8 – 25 mm
  • Wartość opałowa (w stanie roboczym): min. 28 000 kJ/kg
  • Zawartość popiołu (w stanie roboczym): max. 8%
  • Zawartość siarki całkowitej (w stanie roboczym): max 0,5%
  • Spiekalność Rogi: 0-20
  • Zawartość popiołu (w stanie roboczym): max. 8%

SKARBEK przeznaczony jest głównie do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

Możemy zapewnić, że zarówno ekogroszek z „Bobrka” jak i z „Piekar” charakteryzuje się obecnie najwyższymi parametrami jakościowymi.

SKARBEK sprzedawany jest luzem oraz w workach o pojemności 25 kg (KWK „Piekary”) oraz 20 kg (KWK „Bobrek”).